กองทุนคณะละครยายหุ่นครูองุ่น มาลิก 
ความรัก ความผูกพันของครูองุ่น มาลิก ที่มีให้กับเด็กและเยาวชนปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยงานสร้างสรรค์หุ่นเชิดมือ ครูได้ทุ่มเทชีวิตในช่วงทศวรรษสุดท้ายก่อนละสังขาร ให้กับการผลิตหุ่นมือเพื่อมอบให้เด็กและเยาวชน... ..................................................................................
   กองทุนเพื่อการปรับปรุงบ้านครูองุ่น มาลิก 
คุณค่าแห่งการก่อสิ่งดีงามให้เด็กผู้ด้อยโอกาส ให้กับสังคม ได้เกิดขึ้นท่ามกลางบ้านครูหลังนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะบั้นปลายชีวิตของครูองุ่น มาลิก ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา ผลิตหุ่นเชิดมือ ให้เด็กและเยาวชนอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ...


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐