โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติ (สร้างจากเค้าโครงประวัติศาสตร์บุคคลจริง)

ฉายด้วย Projector ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

................................................................................
   โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชมภาพยนตร์

ฉายด้วย Projector ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

Venue : on Projector at Glass Room Pridi Banomyong Institute,Screeming through projector

................................................................................
   โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชมภาพยนตร์

ฉายด้วย Projector ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

Venue : on Projector at Glass Room Pridi Banomyong Institute,Screeming through projector

................................................................................
   โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชมภาพยนตร์เพลง หนึ่งในกิจกรรมวาระครบรอบ ๔๐ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

ฉายด้วย Projector ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

Venue : on Projector at Glass Room Pridi Banomyong Institute.

................................................................................


เลือกหน้า


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐