การประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์

โครงการภาพยนตร์นานาชาติ  สถาบันปรีดี พนมยงค์

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ส่งผลงานเข้าประกวด

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีใจรักในเรื่องการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์  ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกสู่สาธารณะ

-เพื่อส่งเสริมการฝึกฝนทักษะในการตีความค้นหาแง่มุมมิติต่างๆในภาพยนตร์ กระตุ้นให้รู้จักการใคร่ครวญเชื่อมโยงประเด็นในภาพยนตร์  นอกเหนือจากการชมเพื่อความบันเทิง

วิธีการ         

๑) ผู้สนใจประกวดต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับที่ E-mail : banomyong_inst@yahoo.com  , E-mail:social_fineart@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

          ๒) ผู้สนใจส่งบทวิจารณ์เข้าประกวดจะต้องมาลงทะเบียนและเข้าชมภาพยนตร์ที่ทางโครงการภาพยนตร์นานาชาติจัดฉาย ณ สถาบันปรีดี  พนมยงค์  (เลขที่ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕  ซอยทองหล่อ  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร )   วันใดวันหนึ่งหรือหลายวันก็ได้  ในโปรแกรมภาพยนตร์จีน  และจีนกำลังภายในอมตะ   ฉายวันละ ๓ เรื่อง ๔ วัน  จำนวน ๑๒ เรื่อง  กำหนดฉายวันเสาร์ที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  และวันเสาร์ที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ เริ่มฉายเวลา ๑๒.๐๐ น.

          ๓) จากนั้นเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ได้ลงทะเบียนเข้าชมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเชื่อมโยงหลายเรื่องความยาวไม่ต่ำกว่าสองหน้ากระดาษ A   แล้วส่งทางอีเมล์  มาที่ E-mail : banomyong_inst@yahoo.com  , E-mail:social_fineart@hotmail.com   อย่างช้าภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓

รางวัล และหลักเกณฑ์การตัดสิน

๑)    รางวัลยอดนิยม

ได้แก่บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ผู้จัดได้รับจากผู้ส่งร่วมโครงการ จากนั้นผู้จัดนำเผยแพร่ทางอีเมล์ต่างๆที่สถาบันปรีดี  พนมยงค์มีฐานข้อมูล  แล้วให้ผู้อ่านทั่วไปลงคะแนนบทวิจารณ์ที่ชอบที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับรางวัลในประเภทยอดนิยม

          ๒)  รางวัลดีเด่น

ได้แก่บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่คณะกรรมการตัดสิน พิจารณามอบให้กับบทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจากกรรมการเป็นผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น

          ๓) รางวัลสร้างสรรค์

          ได้แก่บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีความตั้งใจเขียนด้วยความคิดสร้างสรรค์

๔) บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลยอดนิยม และรางวัลดีเด่น จะลงตีพิมพ์ในหนังสือศิลปกับสังคม ๒๕๕๓ ของสถาบันปรีดี  พนมยงค์  พร้อมกิตติบัตร และของรางวัล

          ๕) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

การประกาศผล 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓  ทางเวปไซต์ www.pridiinstitute.com และทางอีเมล์

การมอบรางวัล 

วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓   หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์   ในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ๓ :  ผลของการก่อสร้างไว้ดีแล้ว  ย่อมไม่สูญหาย

คณะกรรมการตัดสินบทวิจารณ์ภาพยนตร์

สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย                ผู้จัดการสถาบันปรีดี  พนมยงค์

ชลิดา เอื้อบำรุงจิต             มูลนิธิหนังไทย

จักรกฤษณ์  สิริริน               บรรณาธิการ และคอลัมนิสต์

นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ           โครงการภาพยนตร์นานาชาติ  สถาบันปรีดี พนมยงค์

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑  หรือ E-mail: banomyong_inst@yahoo.com และ social_fineart@hotmail.com


อ่าน 151 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 งานรำลึก ๒๒ ปี แห่งการถึงแก่กรรมของครูองุ่น มาลิก


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐