มูลนิธิไชยวนา

กองทุนคณะละครยายหุ่นครูองุ่น  มาลิก

ความรัก  ความผูกพันของครูองุ่น มาลิก ที่มีให้กับเด็กและเยาวชนปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยงานสร้างสรรค์หุ่นเชิดมือ  ครูได้ทุ่มเทชีวิตในช่วงทศวรรษสุดท้ายก่อนละสังขาร ให้กับการผลิตหุ่นมือเพื่อมอบให้เด็กและเยาวชน อย่างชนิดให้เปล่าจำนวนมากมายพร้อมๆ กับการจัดตั้งคณะละครหุ่นมือ ให้ลูกศิษย์ คนหนุ่มสาว นำออกไปจัดแสดงตามชุมชน และที่ต่างๆ ด้วยความเอื้ออาทร


หลังจากที่ครูองุ่น มาลิกถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ มูลนิธิไชยวนาได้สนับสนุนให้มีการจัด โครงการละครหุ่นคณะครูองุ่น  มาลิก จัดการแสดงตามแหล่งต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๓ จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๕


ต่อมาในปี ๒๕๔๔ มูลนิธิไชยวนา ได้รับความร่วมมือจากคนหนุ่มสาวร่วมสมัยของ “พระจันทร์เสี้ยวการละคร” ซึ่งได้ตั้งปณิธานจักสืบทอดงานสร้างสรรค์ละครหุ่นมือ เพื่ออนุรักษ์ “หุ่นผ้าขี้ริ้ว” ของครูองุ่น  มาลิก และสร้างงานละครหุ่น  และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับส่งเสริมพัฒนาอนุชน และเยาวชนให้เกิดความสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา  โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมละครหุ่นครูองุ่น  มาลิก (คณะละครยายหุ่น)”


คณะละครยายหุ่น ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๔  ณ สถาบันปรีดี  พนมยงค์ ในงาน “มหกรรมการแสดงแสนหรรษา ตอน ยุทธการขยับหุ่น”หลังจากนั้นได้ตระเวนจัดการแสดง เปิดการอบรมการผลิตหุ่นมือ  และไปร่วมจัดกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ขณะเดียวกันต้องเผชิญอุปสรรคที่เป็นปัญหาสำคัญต่อการดำเนินงาน คือ การขาดเงินทุนสนับสนุน


มูลนิธิไชยวนา และคณะศิษย์ครูองุ่น  มาลิก รวมทั้งผู้ศรัทธา  เห็นความสำคัญของกิจการหุ่นมือนี้  จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน  เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีส่วนสนับสนุนทุนดำเนินงานของคณะละครยายหุ่นครูองุ่น มาลิก เพื่อให้กิจกรรมอันเป็นสาระประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนี้ได้ดำเนินก้าวหน้าไป สมตามเจตนาของครูองุ่น มาลิก โดยใช้ ชื่อบัญชี  “มูลนิธิไชยวนา (กองทุนคณะละครหุ่นครูองุ่น  มาลิก) บัญชีเลขที่ ๐๔๒-๒-๔๘๕๐๖-๔   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ  บัญชีออมทรัพย์


อ่าน 429 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กองทุนคณะละครยายหุ่นครูองุ่น มาลิก
 กองทุนเพื่อการปรับปรุงบ้านครูองุ่น มาลิก


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐