งานรำลึก ๒๒  ปี แห่งการถึงแก่กรรมของครูองุ่น  มาลิก 

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕

  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์    

 

มหกรรมการแสดงแสนหรรษา ครั้งที่  ๑๔   

 

    เวลา  ๑๒.๓๐ น.   ลงทะเบียน  เข้าหอประชุมพูนศุข  พนมยงค์ 

            เวลา  ๑๓.๐๐ น.    เวิร์คชอป “นิทานก่อนนอน”  ( ๓๐  นาที) 

            โดย  พี่หนูหริ่ง (สมบัติ  บุญงามอนงค์) จากมูลนิธิกระจกเงา 

            เวลา  ๑๓.๓๐ น.     •เปิดวีดิทัศน์ ครูองุ่น  มาลิก (๙  นาทีกว่า)

                                     •สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย กล่าวเปิดงาน..

                              •การแสดงระบำรำฟ้อน    

                              

                        โดย  โรงเรียนสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  กรุงเทพ 

                              •การแสดงละครหุ่นเรื่อง “จิ้งจอกกับลิง”  

( ๑๕ – ๒๐ นาที) 

                         โดย   คณะละครยายหุ่น  (ครูองุ่น  มาลิก) 

                               •การแสดงละครหุ่นเรื่อง “เสือกับลิง”  

( ๑๕ – ๒๐ นาที)    โดย  กลุ่มมะขามป้อม 

                               •การแสดงละครหุ่นเรื่อง “ฉลามยิ้ม” 

 ( ๒๐  นาที)                 โดย  พระจันทร์เสี้ยวการละคร 

                               •การแสดงละครเงา  เรื่อง “กูจี...กูจี”  

(๑๕ – ๒๐  นาที)        โดย  กลุ่มมะขามป้อม   

                                •การแสดงละครใบ้ ชุด “BABYMIME  FOR  KIDS"

 

                            โดย  กลุ่มเบบี้ไมม์   ( ๓๐  นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 390 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 งานรำลึก ๒๒ ปี แห่งการถึงแก่กรรมของครูองุ่น มาลิก


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐