โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา 
(ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชม ภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย 
ฉายด้วยเครื่อง Projector  ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ 
Venue : on Projector at Glass Room ptidi Banomyong Institute,Screeming through profector

..................................................................................................... 
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ / 2013 July ,Saturday 13 
เริ่มฉายเวลา ๑๒.๐๐ น. / Time 12.00 p.m. 
THE MANCHURIAN CANDIDATE 1962 / 127 นาที  BONNIE and Clyde 1967 / 116 นาที  SHOOTER 2007 / 126 นาที

.............................. 
ชมฟรี Admission Free เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ 
(ทางออกที่ ๓) 
E-mail : 
pridiinst@yahoo.com / www.pridiinstitute.com โทรศัพท์ : 02-3813860-1 www.Facebook.com / pridi  banomyong . Inst
อ่าน 179 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก)


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐