โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี  พนมยงค์   ร่วมกับ  มูลนิธิไชยวนา
(ครูองุ่น  มาลิก)
ขอเชิญชมภาพยนตร์
ฉายด้วย Projector  ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี  พนมยงค์ ๖๕ /๑
สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)  กรุงเทพมหานคร
Venue : on Projector  at Glass  Room  Pridi  Banomyong
Institute,Screeming through  projector

..................................................................................................... 
วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ / 2013 August , Saturday 3
เวลา ๑๑.๓๐ น./ Time 11.30 a.m.
BREAKFAST AT TIFFANY’S 1961 / 115  minutes

เวลา ๑๓.๔๐ น./ Time 1.40 p.m. 
DERANGED  2012 / 104  minutes

เวลา ๑๕.๕๐ น./ Time 3.50 p.m. 
MIRACLE  IN  CELL NO.7   2013 / 127  minutes

..................................................................................................... 
ชมฟรี   Admission Free  เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ
(ทางออกที่ ๓) 
Tel : 02-3813860-1  E-mail : pridiinst@yahoo.com / www.pridiinstitute.com 
Facebook : pridi  banomyong  Inst


อ่าน 344 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก)


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐