โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี  พนมยงค์   ร่วมกับ  มูลนิธิไชยวนา
(ครูองุ่น  มาลิก)
ขอเชิญชมภาพยนตร์
ฉายด้วย Projector  ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี  พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕
(ทองหล่อ)  กรุงเทพมหานคร
Venue : on Projector  at Glass  Room  Pridi  Banomyong Institute,
Screeming through  projector

.....................................................................................................
วันอาทิตย์ที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ /  2013  August , Sunday  4
เวลา ๑๒.๐๐ น./ Time 12.00 p.m.
A  MAN  FOR  ALL  SEASONS  1966 / 120  minutes

เวลา ๑๔.๑๐ น./ Time 2.10 p.m.
THE  GREAT  ESCAPE  1963 / 172  minutes

.....................................................................................................
วันเสาร์ที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ / 2013  August , Saturday 10
เวลา ๑๒.๐๐ น./ Time 12.00 p.m.
WAR  WITCH  2012 / 90  minutes

เวลา ๑๔.๐๐ น./ Time 2.20 p.m.  
DJANGO  1966 / 110  minutes

เวลา ๑๖.๐๐  น./ Time 4.00 p.m. 
CONVOY  1978 / 104  minutes

.....................................................................................................
ชมฟรี   Admission Free   เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ (ทางออกที่ ๓)
E-mail : pridiinst@yahoo.com / www.pridiinstitute.com 
โทรศัพท์  ๐๒-๓๘๑-๓๘๖๐-๑  www.facebook.com /pridi  banomyong instอ่าน 354 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก)


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐