ภาพยนตร์ในวาระครบรอบ  ๔๐ ปี  ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖
โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี  พนมยงค์   ร่วมกับ  มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น  มาลิก)
ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติ (สร้างจากเค้าโครงประวัติศาสตร์บุคคลจริง)
ฉายด้วย Projector  ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี  พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)  กรุงเทพมหานคร
Venue : on Projector  at Glass  Room  Pridi  Banomyong Institute,Screeming through  projector
วันเสาร์ที่  ๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ / 2013  November , Saturday 2
เวลา ๑๑.๓๐ น./ Time 11.30 a.m.
 
MAX  SCHMELING    2010                    Color  117  minutes  
GERMAN    DUBBED / THAI  SUBTITLES 
Starring : HENRY MASKE / HEINO FERCH / VLAKIMIR WEIGL / ARVID BIRNBAUM/CHRISTIAN KAHRMANN
Produced & Directed : UWE BOLL   Written : TIMO BERNDT
.....................................................................................................
เวลา ๑๓.๓๕ น./ Time 1.35 p.m. 
HEMINGWAY &GELL  HORN  2013            Color  154  minutes
ENGLISH  DUBBED / THAI  SUBTITLES
Starring : PHLIP KAUFMAN / NICOLE KIDMAN/CLIVE OWEN
Directed  : PHLIP  KAUFMAN    Written : JERRY STAHL & BARBARA TURNER
.....................................................................................................
เวลา ๑๖.๑๕ น./ Time 4.15 p.m. 
THE IRON LADY 2011                        Color  105  minutes
ENGLISH  DUBBED / THAI  SUBTITLES
Starring : MERYL  STREEP / JIM  BROADBENT /OLIVIA COLMAN
Directed : DAMIAN JONES          Screenplay : ABI MORGAN
.....................................................................................................
วันอาทิตย์ที่  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ / 2013  November , Sunday 3
เวลา ๑๑.๓๐ น./ Time 11.30 a.m. 
HITCHOCK  2012                            Color  98  minutes  
ENGLISH  DUBBED / THAI  SUBTITLES 
Starring : ANTHONY HOPKINS / HELEN MIRREN / SCARLETT JOHANSON/TONI COLLETTE
Directed : SACHA  GERVASI   Screenplay : JOHN J.McLAUGHLIN
.....................................................................................................
เวลา ๑๓.๒๐ น./ Time 1.20 p.m. 
ENEMY  AT THE GATES  2001                  Color  132  minutes  
ENGLISH  DUBBED / THAI  SUBTITLES 
Starring : JUDE LAW / JOSEPH FIENNES/RACHEL WEISZ/BOB HOSKINS/ED HARRIS
Directed : JEAN-JACQUESANNAUD       Written : ALAIN GODARD&JEAN-JACQUESANNAUD
.....................................................................................................
เวลา ๑๕.๕๐ น./ Time 3.50 p.m. 
UNITED  2011                              Color  94  minutes  
ENGLISH  DUBBED / THAI  SUBTITLES 
Starring : DAVID TENNANT/DOUGRAY SCOTT/JACK O’CONNELL
Directed : JAMES STRONG       Original Score : CLINT MANSELL

ชมฟรี   Admission Free      เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ (ทางออกที่ ๓)  Tel : 02-3813860-1
E-mail : pridiinst@yahoo.com / www.pridiinstitute.com  / Facebook : pridi  banomyong  Instอ่าน 416 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก)


 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐